post-it 1 post-it 2

Velkommen til Esrum Ålaug's hjemmeside

  • Klubben er en aktiv del af det nordsjællandske naturliv.
  • Klubben opdrætter ørreder i klækkeriet på Esrum Møllegård baseret på forældrefisk fanget i Esrum å.
  • Klubben udsætter ørreder i nordsjællandske åer, vandløb og i Esrum sø.
  • Klubben har fokus på miljøet i og omkring Esrum å.
  • Klubben er initiativtager til restaurering og etablering af gydearealerne i samarbejde med kommuner og interesseorganisationer.
  • Klubben er medlem af Fiskeringen, hvorigennem vore medlemmer har adgang til en lang række fiskefaciliteter, søer, åer, både og huse.
  • Klubben har også støttemedlemskab uden fiskeringsandelen, kontakt jka@asironordic.com