post-it 1 post-it 2

Velkommen til Esrum Ålaugs hjemmeside

  • Klubben er en aktiv del af det nordsjællandske naturliv.
  • Klubben udsætter ørreder i nordsjællandske åer, vandløb og i Esrum Sø.
  • Klubben har fokus på miljøet i og omkring Esrum Å.
  • Klubben er initiativtager til restaurering og etablering af gydearealerne i samarbejde med kommuner og interesseorganisationer.
  • Klubben er medlem af Fiskeringen, hvorigennem vore medlemmer har adgang til en lang række fiskefaciliteter, søer, åer, både og huse.